Collart - serwis Multimedialny

Marszand Ryszard Siwiec - twórca COLLARTU przy współpracy Małgorzaty Bonikowskiej jest jednym z inicjatorów powstania Stowarzyszenia COLLART. Stowarzyszenie to skupia osoby prywatne, organizacje pozarządowe, instytucje i firmy prywatne zaś jego nadrzędnym celem jest realizacja widowisk multimedialnych o tej samej nazwie - COLLART.

COLLART TO CAŁKIEM NOWA FORMA TWORZENIA, PROMOCJI, PREZENTACJI I SPRZEDAŻY SZTUKI, TO WIDOWISKO O ZASADACH NOWATORSKICH NA SKALĘ śWIATOWą.

Twórcami każdej edycji COLLARTU są wybitni artyści. Ich wspólna praca twórcza stwarza całkowicie niepowtarzalne zjawisko artystyczne, którego nie sposób nie zauważyć i nie docenić. COLLART to wielkie widowisko, którego powstanie łączy się z zaangażowaniem nowoczesnych środków artystycznych i technicznych.

Najważniejsi są jednak artyści i ich wspólne dzieło przygotowane wcześniej w pierwszej fazie twórczej i tworzone bezpośrednio w trakcie widowiska. Za każdym razem unikalne. Dające sposobność artyście do oryginalnej prezentacji swego talentu zaś widzowi - do całkiem nowego odbioru sztuki. "Dajmy im szansę" - pod takim tytułem stanowiącym jednocześnie motto przewodnie, od 1999 roku odbywa się co roku w formie collartu aukcja-koncert w muzeum kolekcji im Jana Pawła II w Warszawie. Cykl "Dajmy im szansę" to baza, z której wyrasta Collart jako nowa jakość tworzenia, prezentacji, promocji i sprzedaży sztuki.

DOTYCHCZASOWY UDZIAŁ ARTYSTÓW, PROWADZąCYCH WIDOWISKA, REŻYSERÓW, POLITYKÓW, SPORTOWCÓW W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FIRMĘ "SIWIEC-ART" I STOWARZYSZENIE "COLLART." W FORMIE COLLARTU I POCHODNYCH COLLARTOWI..

Nina Andrycz, Jerzy Antczak, Jadwiga Barańska, Hanna Banaszak, Artur Barciś, Ewa Błaszczyk, Danuta Błażejczyk, Teresa Budzisz Krzyżanowska, Krzyszyof Cugowski, Halina Czerny-Stefańską, Krzesimir Dębski, Halina Frąckowiak, Edyta Geppert, Aleksandra Górska, Andrzej Jagodzińskiego, Krystyna Janda, Robert Janowski, Anna Marię Jopek, Jarosław Kilian, Agnieszka Kotulanka, Konstanty Andrzej Kulka, Kwartet Camerata, Jan Kobuszewski, Irena Kwiatkowska, Natalia Kukulska, Alicja Majewska, Witold Matulka, Dorota Miśkiewicz, Włodzimierz Nahorny, Daniel Olbrychski, zespół Perfect , Polskie Trio Barytonowe, Jerzy Połomski, Danuta Rinn, Ryszard Rynkowski, Irena Santor, Krystyna Sienkiewicz, zespół Skaldowie, Stanisław Sojka, Jerzy Sthur, Tomasza Stockinger, Krystyna Szostek-Radkowa, Trebunie-Tutki, Grzegorz Turnau, Ksiądz Jan Twardowski, Beata Tyszkiewicz, Edward Wolanin, Barbara Wrzesińska, Krzysztof Zanussi, Teresa Budzisz Krzyżanowska, Karol Strasburger, Vistula River Brass Band, Jerzy Zelnik, Krzysztof Kolberger, Maciej Rajzacher, Dariusz Michalczewski, Paweł Nastula, Mateusz Kusznierewicz, Jerzy Buzek, Lech Falandysz, Janusz Korwin Mikke, Jan Nowak Jeziorański, Zbigniew Religa

Swe dzieła na aukcję przeznaczyli:


Tomasz Bachanek, Andzrzej Czarnota, Jerzy Duda-Gracz, Ewa Jędryk Czarnota, Maria Dziopak, Kazimierz Furga, Andrzej Kacperek, Romuald Klaybor, Zbigniew Kosmulski, Halina Kwiecińska-Bonikowska, Józef Łącki, Czesław Niemen, Jan Nowak, Jerzy Nowosielski, Barbara Przyłuska, Tomasz Sętowski, Jolanta Zdrzalik oraz Wiktor Zin
Prowadzili aukcję: Marek Grzybowski, Marcin Wyszomirski, Karol Strasburger


Poprzez patronat i udział osobisty , Collart zaistniał w Polsce jako wydarzenie, jako nowa forma komunikacji w świadomości i sercach artystów, polityków, sportowców, Prymasa Polski Józefa Glempa, Premiera Rzadu Polskiego Jerzego Buzka, Prezesa Narodowego Banku Polskiego Hanny Gronkiewicz Waltz, V-ce Prezesa Telewizji Polskiej Mariana Zalewskiego i odbiorców tej sztuki.

STOWARZYSZENIE COLLART

Stowarzyszenie COLLART powstało w wyniku kilkunastu lat doświadczenia na rynku sztuki współczesnej jego założycieli. Głównymi firmami, które przyczyniły się do powołania Stowarzyszenia są agencja promocji sztuki SIWIEC ART, Stowarzyszenie Promocji Kultury Polskiej im. F .Ryxa oraz firma P&P, specjalizująca się m.in. w promocji.

KORZYśCI JAKIE DAJE COLLART

DLA TWÓRCY
 • Prezentacja swych dzieł szerokiej publiczności w nowatorskiej formie.
 • Prezentacja swych dzieł w kontekście dzieł innych twórców.
 • Promocja indywidualna, także w mediach.
 • Zwiększenie popytu odbiorcy na dzieła sztuki współczesnej.
 • Dochód ze sprzedaży promowanego dzieła.
 • Uczestnictwo w procesie popularyzacji kultury polskiej za granicą.

DLA ODBIORCY

 • Możliwość wielowymiarowego odbioru sztuki.
 • Kojarzenie różnych elementów artystycznego przekazu i uzupełnianie wrażeń.
 • Obcowanie z najlepszymi w Polsce dziełami sztuki współczesnej.
 • Niezapomniane przeżycia.
 • Możliwość osobistego poznania biorących udział w spektaklu artystów.
 • Możliwość wsparcia aktywności ludzi kultury.
 • Możliwość natychmiastowego zakupu dzieła (obraz - aukcja bezpośrednia, muzyka - kompakt, słowo - publikacja książkowa)

DLA KULTURY

 • Popularyzacja najlepszych dzieł polskiej sztuki współczesnej.
 • Przybliżenie odbiorcy w atrakcyjnej formie najnowszych środków wyrazu artystycznego.
 • Inspiracja ludzi kultury do twórczej aktywności.
 • Możliwość wielowymiarowej prezentacji polskiej kultury za granicą w bardzo atrakcyjnej formie.
 • Kreowanie zainteresowania ludzi biznesu inwestowaniem w sztukę.

 

Zobacz więcej prezentacji tego działu