Rejestracja nowego użytkownika w serwisie Siwiec-art

Imię / Nazwa*
Nazwisko / Kierunek, branża*
Twój NICK / Login *
Hasło *
Powtórz hasło *
Adres e-mail *
Użytkownikiem Twojej sztuki w serwisie siwiecart.pl MULTIMEDIA może być tylko osoba, która zaakceptuje regulamin portalu.

Regulamin Portalu Internetowego siwiecart.pl MULTIMEDIA

1.Zasady ogólne

1.1 Każda osoba łącząca się z Portalem oraz każdą jego integralną częścią ma obowiązek zapoznać się z tymże Regulaminem oraz wyraża zgodę na przestrzeganie go.

1.2 Osoba łącząca się z Portalem oraz każdą jego integralną częścią ma prawo do pełnego korzystania z funkcji jakie Portal udostępnia w różnym charakterze dla Gości, Użytkowników oraz Autorów.

1.3 Użytkownikiem oraz Autorem może być pełnoletnia osoba fizyczna. W razie braku pełnoletniości, taka osoba może korzystać z funkcji Portalu za zgodą przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica bądź opiekuna.

1.4 Osoby współpracujące z Portalem siwiecart.pl MULTIMEDIA nie mają prawa do wynagrodzenia z tytułu swojej działalności oraz wypromowanych plików w postaci zdjęć, tekstów, audio, filmów, animacji, Prezentacji Multimedialnych – miksowanych, zamieszczonych przez Autorów.

2. Współpraca

2.1 W pojęciu Współpraca zawierają się osoby nazwane „Współpracownik”[ łącząc tą nazwę z kierunkami w Menu Twoja sztuka np. Współpracownik; Architekt, Prawnik, Plastyk, Inwestor, Biznes, Audio, Film, itd. ] Są to przedstawiciele różnych branż działających z ramienia Portalu siwiecart.pl MULTIMEDIA.

2.2 Każdy z przedstawicieli danej branży jest odpowiedzialny za swoje czyny oraz działalność na Portalu siwiecart.pl MULTIMEDIA. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za współpracowników.

 

3. Pojęcia: Gość, Użytkownik, Autor

3.1 Gościem jest osoba łącząca się z niniejszym Portalem, która nie skorzystała z rejestracji Użytkownika bądź też skorzystała z niej lecz nie zalogowała się podczas korzystania z Portalu.

3.2 Użytkownikiem jest osoba, która łącząc się z Portalem skorzystała z formularza rejestracyjnego i korzysta ze swojego profilu użytkownika, który posiada własny identyfikator, przez co użytkownik przestaje być anonimowy, posiadając przy tym więcej funkcji udostępnionych przez Portal niż Gość.

3.3 Autorem jest Użytkownik, który zarejestrował się dodatkowo jako Autor, tworząc jednocześnie dodatkowy profil pozwalający mu na udostępnianie swoich; zdjęć, tekstów, audio, filmów, animacji, Prezentacji Multimedialnych – miksowanych.

 

4. Rejestracja Użytkownika

4.1 Osoba rejestrująca się jako Użytkownik Portalu wyraża jednocześnie zgodę na wizualne udostępnienie innym Gościom, Użytkownikom oraz Autorom informacji takich jak: jego Nick, dane kontaktowe komunikatorów internetowych Skype, Gadu-Gadu, Tlen, ICQ oraz adres e-mail. Może też wybrać funkcję „blokadę dostępu” umożliwiając kontakty tylko dla wyselekcjonowanych osób.

4.2 Informacje wspomniane w punkcie 4.1 są jedynie zbiorowo dostępne poprzez wejście do Panelu Użytkownika po uprzednim "kliknięciu" na jego Nick – Profil, lub w Zobacz więcej prezentacji tego autora.

4.3 Osoba rejestrująca się jako Użytkownik Portalu siwiecart.pl MULTIMEDIA jednocześnie oświadcza, iż podane przez nią dane wymagane podczas

rejestracji:

a. są prawdziwe i dokładne;

b. nie łamią ani nie naruszają obowiązującego prawa polskiego, europejskiego, ani międzynarodowego;

c. nie zawierają treści obraźliwych na tle religijnym, rasowym, innych, oraz nie obrażają mniejszości społecznych;

d. nie naruszają praw osób trzecich, praw do znaków handlowych, tajemnic handlowych, ani dóbr osobistych;

4.4 Portal siwiecart.pl MULTIMEDIA nie ponosi żadnych odpowiedzialności za błędne bądź niezgodne z tymże Regulaminem podanie danych podczas rejestracji Użytkownika.

4.5 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści graficzne oraz tekstowe jego identyfikatora graficznego, zwanego awatarem.

 

5. Rejestracja Autora

5.1 Osoba rejestrująca się jako Autor Portalu wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia28.08.97o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust.

Nr 133 poz. 833.

5.2 Osoba rejestrująca się jako Autor na Portalu siwiecart.pl MULTIMEDIA jednocześnie oświadcza, iż podane przez nią dane wymagane podczas rejestracji:

a. są prawdziwe i dokładne;

b. nie łamią ani nie naruszają obowiązującego prawa polskiego, europejskiego, ani międzynarodowego;

c. nie zawierają treści obraźliwych na tle religijnym, rasowym, innych, oraz nie obrażają mniejszości społecznych;

d. nie naruszają praw osób trzecich, praw do znaków handlowych, tajemnic handlowych, ani dóbr osobistych;

5.3 Portal siwiecart.pl MULTIMEDIA nie ponosi żadnych odpowiedzialności za błędne bądź niezgodne z tymże Regulaminem podanie danych podczas rejestracji Autora.

5.4 Autor ponosi pełną odpowiedzialność za treści graficzne oraz tekstowe jego identyfikatora graficznego, zwanego awatarem.

 

6. Udostępnianie oraz zamieszczanie prezentacji

6.1 Autor rejestrując się i zamieszczając prezentacje, jednocześnie oświadcza, iż jest ich autorem oraz posiada nieograniczone prawo do przekazania swoich prezentacji Portalowi siwiecart.pl MULTIMEDIA w celu ich promocji.

6.2 Autor ma jedynie prawo do zamieszczania tylko plików prezentacyjnych, które nie zawierają treści wirusowych ani żadnych innych powodujących szkody gości, użytkowników oraz innych autorów. Portal siwiecart.pl MULTIMEDIA nie ponosi żadnych odpowiedzialności w przypadku złamania tego punktu oraz jakichkolwiek szkód z powodu użycia bądź niemożności użycia plików.

6.3 Autor ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczone pliki prezentacyjne oraz ich treść.

6.4 Pliki prezentacyjne nie mogą posiadać ani w nazwie ani w tekście prezentacji zwrotów, nazw i innych, słów przyjętych w języku polskim i obcym za wulgaryzmy oraz obrażające inne osoby, grupy społeczne, religijne i inne.

Słowa i nazewnictwo inne w różnych językach jest dopuszczalne pod warunkiem, iż nie będą obrażać innych osób, grup społecznych, religijnych i innych.

6.5 Utwory zamieszczone na Portalu siwiecart.pl MULTIMEDIA będą podlegały ogólnej weryfikacji oraz ocenie techniczno-prawnej. W przypadku naruszenia Regulaminu, dobrych obyczajów, praw osób trzecich albo zamieszczenia prezentacji z błędami technicznymi, takie pliki będą usuwane z Portalu.

6.6 Autor zezwala Portalowi siwiecart.pl MULTIMEDIA na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie jego wszystkich prezentacji w następujące sposoby:

a. utrwalenie w pamięci komputera

b. kopiowanie

c. publiczne wykonanie i/lub publiczne odtworzenie

d. komentowanie utworu

e. dowolny rodzaj promocji prezentacji (Internet, telewizja, radio, satelita i inne)

6.7 Autor jednocześnie zgadza się aby Portal siwiecart.pl MULTIMEDIA posiadał prawa oraz pierwszeństwo dające Portalowi wyłączność do negocjacji w sprawie wykorzystania prezentacji autora zamieszczonych na Portalu w momencie gdy osoby, firmy, instytucje bądź innego typu organizacje chcą wykorzystać prezentacje autora zamieszczone na Portalu siwiecart.pl MULTIMEDIA.

6.8 Autorowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie pieniężne z tytułu wykorzystania bądź wypromowania jego prezentacji.

6.9 Autor jednocześnie zgadza się na odpowiedzialność i naprawienie jakichkolwiek szkód jakie może ponieść Portal siwiecart.pl MULTIMEDIA w przypadku roszczeń osób trzecich w związku z przysługującymi im prawami do prezentacji Autora.

6.10 Osoby, firmy, instytucje bądź innego typu organizacje nie mają prawa wykorzystywać i publicznie odtwarzać do celów komercyjnych jakichkolwiek prezentacji zamieszczonych na Portalu siwiecart.pl MULTIMEDIA bez wcześniejszego skontaktowania się oraz uzyskania pozwolenia od Portalu siwiecart.pl MULTIMEDIA.

Dopuszczalne jest kopiowanie na inne portale i inne nośniki w całości: zdjęcia, teksty, audio, filmy, animacje, Prezentacje Multimedialne – miksowane, bez robienia zmian i wmontowywania w realizacje komercyjne. Kopiowane zdjęcia, teksty, audio, filmy, animacje, Prezentacje Multimedialne – miksowane, oznaczone są logiem i traktowane są jako promocja autorów.

Zmiany dokonywane w zdjęciach na ekranie: powiększenia, zmniejszenia, edycje, służą do podglądu i przesyłania innym z zastrzeżeniem, bez wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób.

7. Regulamin Opinii i Komentarzy

7.1 Każdy Użytkownik ma prawo do wystawienia opinii i komentarzy dowolnie wybranej prezentacji zamieszczonej na Portalu siwiecart.pl MULTIMEDIA. Autor nie ma natomiast prawa do wystawienia opinii swojej własnej prezentacji.

7.2 Opinia ma na celu głębszą ocenę prezentacji, jej merytorycznej zawartości i innych co ma pomóc Autorowi w powiększeniu jego doświadczenia.

7.3 Komentarz może być dowolną, krótką formą recenzji lub wypowiedzi nawiązującej do danej prezentacji. .

7.4 Treści zawierające zwroty obraźliwe względem innych osób, grup społecznych, religijnych i innych oraz wyrazy i zwroty przyjęte w języku polskim i obcym za wulgaryzmy oraz naruszające dobre obyczaje będą usuwane.

7.5 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczone przez niego treści.

Portal siwiecart.pl MULTIMEDIA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczone teksty.

7.6 Opinie oraz Komentarze nie nawiązujące do wykonań prezentacyjnych bądź artystycznych będą usuwane.

 

8. Postanowienia końcowe

8.1 Regulamin może ulec zmianom. Wszystkie zmiany będą zamieszczane na niniejszej stronie internetowej. Zmiany aktywowane są w chwilą zamieszczenia ich na tej stronie internetowej.

8.2 Działanie serwisu może być zakłócane za co Portal siwiecart.pl MULTIMEDIA nie ponosi odpowiedzialności. Portal nie ponosi również odpowiedzialności

za:

a. łamanie przez Gościa, Użytkownika, bądź Autora tego Regulaminu;

b. wszelkich treści tekstowych, graficznych i innych zamieszczonych przez Użytkownika bądź Autora;

c. konsekwencje wejścia osób trzecich w posiadanie hasła dostępnego Użytkownika;

d. wszelkich szkód, przerw w dostawie usług, utraty danych i innych spowodowanych z przyczyn technicznych bądź innych od których Portal siwiecart.pl MULTIMEDIA jest niezależny;

e. problemy z Portalem, których Portal siwiecart.pl MULTIMEDIA nie mógł zapobiec pomimo odpowiednio zachowanej staranności ochrony danych i innych;

f. szkód w wyniku nieodpowiedniego korzystania przez Gościa, Użytkownika i Autora z Portalu siwiecart.pl MULTIMEDIA.

8.3 W przypadku nieuregulowanych sytuacjach w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają należyte akty prawne.


*Oświadczam że akceptuję regulamin.
(*) - Pola oznaczone tym znakiem są polami wymaganymi

Korzystanie z całego serwisu oznacza akceptację regulaminu. regulamin

Co daje rejestracja w siwiecart.pl?


Jeśli nie masz jeszcze loginu i hasła zarejestruj się aby:

 • Tworzyć własny profil i wyznaczać jego dostępność w portalu siwiecart.pl MULTIMEDIA - korzystając ze wszystkich narzędzi, które przygotowaliśmy dla naszych użytkowników.
 • Prezentować swój kierunek działania: zawodowy, poznawczy, czy hobby dołączając do Swojej grupy - kategorii i działu .
 • Odnajdywać i poznawać autorów bliskich Twoim zainteresowaniom, proponując kontakty, współpracę, prezentację.
 • Prezentować swoje zainteresowania, możliwości, umieszczając je w danym dziale za pomocą: Filmu, Animacji, Zdjęcia, Tekstu, Audio, Mixu, Cyklu.
 • Komentować prezentacje autorów, którymi jesteś zainteresowany/a.
 • Przesyłać jednocześnie wiadomości wszystkim zainteresowanym Twoimi prezentacjami.
 • Wykorzystywać realizacje Multimedialnie, w oparciu o mechanizmy odtwarzające siwiecart.pl MULTIMEDIA, do zamieszczania w innych serwisach, czy swoich osobistych stronach w Internacie i na innych nośnikach.
 • Edycją każdy plik, w każdej chwili, możesz zmieniać w całości, poprawić, uzupełnić.
 • Rejestrować się w różnych krajach świata i porozumiewać się Multimedialnie, w różnych językach za pomocą tłumacza automatycznego google.
 •  Poznawać i jeszcze raz poznawać nowych ludzi oraz rozwijać własną działalność.
 • Tworzyć „pajęczynę” [ sieć ] biznesową dla firm i różnych serwisów; portali, sklepów, itd.