slawek -> 100 lat + Miasto Kreatywne


Zawod: SAMI Dajmy sobie szansę
Hobby: SZANSA
Nazwisko rodowe: MIASTO KREATYWNE
Kraj: Polska
Data urodzenia: 2008-12-31
Płeć: Kobieta
Telefon: + 48 501 088 956

Wyślij wiadomość do tego użytkownika

O mnie

PROJEKT
MIASTO KREATYWNE

Ideą projektu jest utworzenie miejsca dla ludzi zainteresowanych rozwijaniem klasy kreatywnej. Pojęcie klasy kreatywnej już istnieje, ale nigdzie na świecie nie ma jeszcze Miasta Kreatywnego. Projekt ma charakter prekursorski. Przewaga konkurencyjna polega zatem na oryginalności projektu, a ponadto wykorzystaniu najnowszych rozwiązań w dziedzinie infrastruktury technicznej i budownictwa.

Miasto Kreatywne dedykowane jest terapiom naturalnym. Adresatami projektu są ludzie zainteresowani terapiami naturalnymi, terapeuci, studenci medycyny, turyści okazjonalni, artyści, osoby na stałe przebywające w Domu Opieki .

Miasto Kreatywne powstanie na nowym terenie. Trzeba wykonać wiele prac wstępnych: wyszukać odpowiednie miejsce, uzyskać właściwe dokumenty formalne, wykonać wieloaspektowe analizy techniczne, metodologiczne oraz socjalne. Kolejne czynności to techniczne przygotowanie terenu, budowa obiektów, ich wyposażenie, zasiedlenie, logistyka wewnętrzna i zewnętrzna. Materiały informacyjne a zarazem promocyjne to przede wszystkim prospekty, produkcje filmowe i telewizyjne, Internet, artykuły prasowe, audycje radiowe, wydawnictwa książkowe (opisowe i monograficzne). Planowane jest także organizowanie okolicznościowych imprez promujących tę ideę.

Projekt może zostać zrealizowany w ciągu jednego roku, licząc od momentu załatwienia wszystkich spraw formalnych. W tym terminie przewidywane jest także rozpoczęcie sukcesywnego zasiedlania Miasta Kreatywnego i pozyskiwanie pierwszych klientów.

Warunkiem zaangażowania inwestorów jest przedstawienie im szczegółowego biznes planu Miasta Kreatywnego. Obecnie poszukuję środków (lub partnera finansowego) niezbędnych do wykonania tego opracowania.

Koszty projektów i realizacji poniosą inwestorzy.

Zarabiać na tym przedsięwzięciu można na różne sposoby, a w tym:

1. za tzw. obsługę inwestora (prowizja),
2. za przyjęcie do grona realizatorów poszczególnych elementów (prowizja),
3. z tytułu opłat czynszowych od mieszkańców i użytkowników,
4. za opłaty związane z produkcją reklam i korzystania z nich,
5. za sprzedaż książki i innych materiałów tworzonych w trakcie realizacji,
6. opłaty wnoszone przez turystów i innych gości doraźnych,
7. opłaty za kursy i szkolenia realizowane na terenie Miasta,
8. w przyszłości ? za opłaty franchisingowe w kraju i za granicą.

Moje prezentacje

Nie znaleziono plików multimedialnych po zadanych parametrach.
Proszę z górnej listwy menu wybrać interesujący dział.