zycie -> 100 lat + Chcemy Żyć


Zawod: MAMY WYROKI LEKARZY - SAMI Dajmy sobie szansę
Hobby: SZANSA
Skype: Ryszard Siwiec
Nazwisko rodowe: Dr SAS & MARSZAND
Kraj: Polska
Miejscowość: Warszawa
Data urodzenia: 2008-08-01
Płeć: Mężczyzna

Wyślij wiadomość do tego użytkownika

O mnie

opis projektu **************************************************************************************

MISJA
*** RATOWANIE ŻYCIA LUDZKIEGO I DROGA DO DŁUGOWIECZNOŚCI
---- UZDRAWIAJĄCA SIEĆ KREATYWNA ( następnie OSADA 100 lat + , lub MIASTO KREATYWNE

CEL GŁÓWNY
*** Popularyzacja koncepcji *medycyny przyszłości*, opartej na symbiozie możliwości nauki i natury oraz właściwego jej stosowania.
*** Zwiększenie wiedzy społeczeństwa o zdrowym życiu opartym na czterech filarach: UMYSŁ, ODDYCHANIE, ODŻYWIANIE, RUCH.

CELE SZCZEGÓŁOWE
*** Zwiększenie wiedzy Polaków o lekach i skutkach i brania (*leczenie chemią*)
*** Zwiększenie wiedzy Polaków o zamiennikach naturalnych niektórych leków oraz sposobie ich stosowania
*** Podniesienie skuteczności leczenia poprzez wzmocnienie procesu przez wyzwolenie sił własnych organizmu.
*** Popularyzacja ośrodków kompleksowego leczenia zgodnie z *medycyną przyszłości*.

GENEZA
*** Projekt został zainspirowany autentycznymi przeżyciami i doświadczeniami autorów: lekarza i pacjenta.

AUTORZY
*** Pacjent: Ryszard Siwiec, marszand, lat 70. Dwukrotnie był na skraju życia i śmierci. Został wyleczony pod nadzorem dr Lipeckiego i odzyskał całkowite zdrowie. Nawiązał łączność z dr Ewą Dąbrowską, która tworzy i kieruje bezpośrednim leczeniem podobnymi metodami w ośrodku zdrowia *U HALINY* w Gołubiu na Kaszubach. Żyje ze zdrowymi wszystkimi organami, bez żadnych pigułek i lekarstw z apteki. Wszystkie guzy, powiększone węzły chłonne zniknęły, wątroba z powiększonej wróciła do normy, itd. Teraz komórki już zdrowe dzielą się tworząc odnowę biologiczną. Wg badań ma poziom zdrowia organizmu jak w wieku 50 lat.
*** Lekarz, dr Marek Lipecki, onkolog znany w krajach skandynawskich, a jednocześnie znawca medycyny chińskiej. Praktykuje łączenie i właściwe stosowanie medycyny przyszłości, łączącej wiedzę natury i nauki. Stosuje leczenie serca udrożniając tętnice wieńcowe energią fizykalną, czyli promieniami o specjalnej frekwencji. Ma na swoim koncie wyleczenia raka piersi bez usuwania chirurgicznego. Podejmuje się prób ratowania życia ludzkiego, nawet wtedy, gdy inni lekarze mówią, że nic już nie można zrobić. Jego pacjenci po wyleczeniu żyją ze zdrowymi organami. Odporność mają w równowadze.


ELEMENTY PROJEKTU
1. opracowanie i wydanie książki poświęconej medycynie przyszłości autorstwa R. Siwca i dr Lipeckiego.
2. rejestracja krótkich wypowiedzi filmowych (5-7 minut) pacjentów i lekarzy oraz innych osób, które chcą podzielić się swoją historią choroby i leczenia.
3. organizacja kilku widowisk teatralnych na podstawie rozdziałów książki, w formule *collart* (multimedialne mieszanie słowa, muzyki i obrazu)
4. stworzenie zasobu internetowego pod adresem www.chcemyzyc.siwiecart.pl, na którym zostaną umieszczone książka, wypowiedzi filmowe oraz rejestracja video wyżej opisanych widowisk teatralnych. Popularyzacja zasobu poprzez linki z różnych serwisów (Facebook, Twiter, YouTube etc) do filmów umieszczonych w tym zasobie.
5. Networking: budowanie zespołu *lekarzy przyszłości* czyli takich, którzy podobnie jak dr Lipecki, stosują *medycynę przyszłości*.

ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) KSIĄŻKI I WIDOWISK
*** Treść książki i widowisk:
1 ] ZWIASTUN * Kto nie ma wizji, nie ma sukcesów. Kto ma wizję ma sukcesy
1a] ZWIASTUN * Miasto Kreatywne
2 ] WSTĘP i jego rozdziały
3 ] ŚMIERĆ i jej rozdziały
4 ] ŻYCIE i jego rozdziały
5 ] DŁUGOWIECZNOŚĆ i jego rozdziały
6 ] TERAPEUCI i jego rozdziały
*** Każdy rozdział książki to twórcza wypowiedz artysty, twórców w różnych dziedzinach.
*** Występują przede wszystkim ludzie młodzi i znani artyści na razie ze scen Warszawskich.
*** Potem dołączą artyści z całej Polski.
*** Wszystkie wypowiedzi filmowe są samodzielnie nagrywane w studiu czy na żywo, na scenie.
*** Materiały te można rozpowszechniać pojedynczo lub cyklicznie, są także częścią widowisk.

projekt
MIASTO KREATYWNE

Ideą projektu jest utworzenie miejsca dla ludzi zainteresowanych rozwijaniem klasy kreatywnej. Pojęcie klasy kreatywnej już istnieje, ale nigdzie na świecie nie ma jeszcze Miasta Kreatywnego. Projekt ma charakter prekursorski. Przewaga konkurencyjna polega zatem na oryginalności projektu, a ponadto wykorzystaniu najnowszych rozwiązań w dziedzinie infrastruktury technicznej i budownictwa.

Miasto Kreatywne dedykowane jest terapiom naturalnym. Adresatami projektu są ludzie zainteresowani terapiami naturalnymi, terapeuci, studenci medycyny, turyści okazjonalni, artyści, osoby na stałe przebywające w Domu Opieki .

Miasto Kreatywne powstanie na nowym terenie. Trzeba wykonać wiele prac wstępnych: wyszukać odpowiednie miejsce, uzyskać właściwe dokumenty formalne, wykonać wieloaspektowe analizy techniczne, metodologiczne oraz socjalne. Kolejne czynności to techniczne przygotowanie terenu, budowa obiektów, ich wyposażenie, zasiedlenie, logistyka wewnętrzna i zewnętrzna. Materiały informacyjne a zarazem promocyjne to przede wszystkim prospekty, produkcje filmowe i telewizyjne, Internet, artykuły prasowe, audycje radiowe, wydawnictwa książkowe (opisowe i monograficzne). Planowane jest także organizowanie okolicznościowych imprez promujących tę ideę.

Projekt może zostać zrealizowany w ciągu jednego roku, licząc od momentu załatwienia wszystkich spraw formalnych. W tym terminie przewidywane jest także rozpoczęcie sukcesywnego zasiedlania Miasta Kreatywnego i pozyskiwanie pierwszych klientów.

Warunkiem zaangażowania inwestorów jest przedstawienie im szczegółowego biznes planu Miasta Kreatywnego. Obecnie poszukuję środków (lub partnera finansowego) niezbędnych do wykonania tego opracowania.

Koszty projektów i realizacji poniosą inwestorzy.

Zarabiać na tym przedsięwzięciu można na różne sposoby, a w tym:
1. za tzw. obsługę inwestora (prowizja),
2. za przyjęcie do grona realizatorów poszczególnych elementów (prowizja),
3. z tytułu opłat czynszowych od mieszkańców i użytkowników,
4. za opłaty związane z produkcją reklam i korzystania z nich,
5. za sprzedaż książki i innych materiałów tworzonych w trakcie realizacji,
6. opłaty wnoszone przez turystów i innych gości doraźnych,
7. opłaty za kursy i szkolenia realizowane na terenie Miasta,
8. w przyszłości za opłaty franchisingowe w kraju i za granicą.