Prezentacje - Marszand

Strona ta poświęcona jest działalności firmy SIWIEC ART, zajmującej się prezentacją, promocją i sprzedażą dzieł sztuki, które mają przede wszystkim pokrycie w dokonaniach twórczych. Nabywcy tworzą ceny rynkowe potwierdzalne.

Na stronie tej znajdziecie Państwo informacje o całym zakresie działalności firmy, marszandach prowadzących sprzedaż różnych dzieł sztuki, historii firmy, osiągnięciach i referencjach artystycznych i handlowych, jak również o innych firmach i organizacjach współpracujących z firmą SIWIEC ART.

Na tej stronie możecie Państwo przeczytać o wydarzeniach artystycznych organizowanych przez firmę SIWIEC ART. Szczególnie zapraszamy do wstąpienia do naszej Galerii zawierającej fotografię malarstwa i innych przedmiotów artystycznych stworzonych przez najwybitniejszych współczesnych polskich twórców.

Zbiory prezentowane w naszej galerii składają się zarówno z dzieł wystawionych na sprzedaż jak i dzieł z prywatnych kolekcji twórców lub kolekcjonerów. Pozwala to Państwu na dostęp do zarówno najnowszych dzieł, nie wystawionych jeszcze do publicznych aukcji lub galerii, jak i do dzieł już sprzedanych prywatnym osobom i instytucjom.

Możecie także nawiązać kontakt z innymi kolekcjonerami dzieł sztuki, za pośrednictwem firmy SIWIEC ART. Galeria ta daje szczególną możliwość prześledzenia różnych etapów twórczości poszczególnych twórców, jak również nawiązania kontaktu z posiadaczami dzieł stworzonych we wcześniejszych stadiach artystycznego rozwoju twórcy.

W naszej galerii znajdziecie Państwo wyłącznie dzieła charakteryzujące się nie tylko wysoką techniką warsztatu artystycznego, lecz przede wszystkim artystów pragnących przekazać innym swoje twórcze przesłanie. Gwarantuje to Państwu, że każdy zakup dokonany za pośrednictwem firmy SIWIEC ART dostarczy dużo zadowolenia i radości wynikając z obcowania z prawdziwą i głęboką sztuką.

Zakupu dzieł prezentowanych w galerii możecie Państwo dokonać w siedzibie firmy, gdzie jest możliwość obejrzenia sztuki przed zakupem albo, co Państwu szczególnie polecamy, przez osobisty kontakt z naszym manszardem. Manszardzi z firmy SIWIEC ART chętnie odwiedzą Państwa w Waszym domu, gdzie dokonają prezentacji wybranych wcześniej przez Państwa drogą internetową dzieł, lub zaproponują najlepsze dzieła sztuki, które obecnie posiada firma "SIWIEC-ART". Taką prezentację można połączyć ze spotkaniem ze swymi przyjaciółmi, a wtedy obecność manszarda i przywiezionych przez niego dzieł sztuki może być wspaniałą atrakcją towarzyskiego spotkania.

Firma SIWIEC ART zachęca też Państwa do wzięcia udziału w aukcjach i wernisażach organizowanych przez firmę SIWIEC ART. Szczególnie polecamy Państwu wydarzenie COLLART będące nowatorskim multi medialnym połączeniem wielu rodzajów sztuki. Szczegółowe informacje o tych wydarzeniach artystycznych znajdziecie Państwo na dalszych stronach firmy SIWIEC ART.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony i życzymy, aby czas spędzony u nas dostarczył Państwu wiele radości.

W przypadku uwag, sugestii czy porad prosimy o kontakt galeria@siwiec-art.pl

Historia firmy

Firma SIWIEC ART. została założona w roku 1990 przez Ryszarda Siwca, który od wielu lat zajmuje się prezentacją, promocją i sprzedażą sztuki współczesnej. Ryszard Siwiec, urodzony w 1946 uzyskał tytuł magistra sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w roku 1974. Po studiach odbył on dwuletni staż w Londynie, gdzie miał możliwość zapoznawania się z wybitnymi osiągnięciami sztuki współczesnej lat siedemdziesiątych. W trakcie swego pobytu w Londynie Ryszard Siwiec współpracował z tamtejszymi marszandami sztuki, dzięki czemu poznał zasady promocji sztuki obowiązujące na Zachodzie. Tam też zrodził się jego pomysł, aby przenieść zachodnie wzorce sprzedaży i promowania sztuki do Polski.

Od początku lat osiemdziesiątych Ryszard Siwiec zajmuje się zawodowo tworzeniem, promocją i sprzedażą sztuki zarówno w Polsce, jak i za granicą. Z początkiem lat dziewięćdziesiątych Ryszard Siwiec założył swoją pierwszą galerię w Natolińskim Ośrodku Kultury w Warszawie. Następną swoją galerię założył w pomieszczeniach Fundacji Kultury Polskiej na warszawskiej Starówce. Kolejnym etapem rozwoju była galeria w klubie Radia ZET na ulicy Kruczej w Warszawie prowadzona wspólnie z aktorką Adrianną Biedrzyńską. Od roku 1994 Ryszard Siwiec prowadzi galerię w wieży przy kościele św. Anny w Warszawie. W trakcie swej ponad dwudziestoletniej działalności Ryszard Siwiec współpracował z większością znanych polskich galerii prowadzących sprzedaż sztuki. Utrzymuje on też stały kontakt zarówno z kolekcjonerami sztuki jak ze swymi długoletnimi odbiorcami.

Podstawową zasadą wyznawaną przez Ryszarda Siwca i konsekwentnie przestrzeganą przez ponad dwadzieścia lat jego pracy, jest promowanie wyłącznie sztuki o najwyższej jakości, sztuki w której autor pragnął przekazać swoje przesłanie, sztuki silnie oddziałującej na odbiorcę. Przedstawiając odbiorcom swoje dzieło, artysta niejako mierzy się więc z dokonaniami świata w sferze kultury, filozofii, techniki,, psychologii. Dlatego każdy może mieć gwarancję, że kupując dzieło sztuki w firmie SIWIEC-ART kupuje coś niepowtarzalnego i wyjątkowego, coś co za kilkadziesiąt lat może osiągnąć bardzo wysoką wartość. Potwierdzeniem tej zasady są osoby, które kilkanaście lat temu kupiły sztukę za pośrednictwem firmy SIWIEC ART i do dziś są przekonane o słuszności tego zakupu. Wartość tych dzieł potwierdza fakt chęci nabycia ich przez innych miłośników sztuki zarówno z kraju jak i z zagranicy, którzy mają możliwość przeglądania katalogów dzieł sprzedanych przez Ryszarda Siwca.

W trakcie wielu lat swojej pracy Ryszard Siwiec podejmował się przedsięwzięć, które bez zbytniej przesady można nazwać wizjonerskimi. Do takich bowiem należy zaliczyć skupienie grupy artystów posługujących się skórą jako materiałem do wyrobów użytkowych nie istniejących dotąd na świecie w takiej zaprojektowanej i wykonanej technologii i formie jak: kufry, kuferki, pudełka i inne przedmioty użytkowe i dekoracyjne. Miarą sukcesu tego przedsięwzięcia jest fakt, że w 1996 roku w Stanach Zjednoczonych. wyroby te znalazły się wśród dziewięciu wyrobów nominowanych na najlepszy przedmiot do dekoracji wnętrz.

Niezbędnym warunkiem profesjonalnej i skutecznej promocji sztuki jest dotarcie do mediów: prasy, radia, telewizji i internetu. W trakcie wielu lat swojej działalności Ryszard Siwiec wielokrotnie wykorzystywał różne media do promocji sztuki. Do jego osiągnięć na tym polu należy wylansowanie w latach 1992-96 wzorów kolekcji biżuterii prezentowanych później miedzy innymi przez spikerki telewizyjne. Innym ciekawym pomysłem było zorganizowanie pokazów mody najlepszych polskich projektantów z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, które były transmitowane w odcinkach przez Telewizję Polską. W pokazach tych lansowane były między innymi kolekcje sylwestrowe i młodzieżowe o niepowtarzalnych, unikatowych wzorach, które chętnie były kupowane i noszone w latach 1992-96.

Jednakże największym dorobkiem twórczym Ryszarda Siwca są jego wydarzenia artystyczne przyciągające widzów swoją oryginalnością, pomysłem i przesłaniem. Początkowo był to cykl spontanicznych spotkań z dobrymi portrecistami, którzy na żywo tworzyli obrazy, a widzowie będąc zarazem modelami dla artystów mogli obserwować proces tworzenia dzieła. Taka atmosfera sprzyjała powstawaniu ciekawych dokonań twórczych.

Szukając nowych form kontaktu z widzem Ryszard Siwiec stworzył formę artystyczną COLLARTU, będącego multi-medialnym wydarzeniem artystycznym. Jedną z pierwszych prób realizacyjnych tego pomysłu był spektakl "Oblicze ziemi", który odbył się w listopadzie 1999r w kościele św. Anny w Warszawie. Powstał on dzięki udanemu połączeniu poszukiwań marszanda i indywidualnego artysty - Haliny Kwiecińskiej Bonikowskiej. Obrazy artystki zainspirowały innych. Kościół św. Anny w Warszawie przyjął w swe progi muzyków, śpiewaków, aktorów, znawców Pisma świętego. Samo barokowe wnętrze zatopione w przyćmionym świetle nadało wydarzeniu specjalny charakter. Połączenie poezji Karola Wojtyły, ks. Jana Twardowskiego, Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta z muzyką organową i chóralnym śpiewem przeniosło widzów w świat przeszłego tysiąclecia. W trakcie COLLARTU artyści mieli możliwość wspólnych działań, widzowie przeżyli niezapomniane wrażenia, zaś do osób które kupiły obrazy artystki, obrazy te przemówiły silniej i głębiej niż gdyby były tylko wystawione w galerii lub w katalogu.

Pierwowzorem zaś jest cykl aukcji, koncertów "DAJMY IM SZANSĘ", którego fabuła naginana jest do nowatorskiej formy COLLARTU. COLLART jest najnowszą formą promocji sztuki zaproponowaną i realizowaną przez Ryszarda Siwca.. COLLART ( czyli współsztuka, wspólna sztuka jest to świadome łączenie oraz wzajemne i równoważne przenikanie się wielu dziedzin sztuk tworząc razem nową wartość artystyczną. COLLART to połączenie ( collage ) możliwości ekspresji artystów reprezentujących różne dziedziny sztuk tak, aby zwielokrotnić efekt odbioru ich dzieł. COLLART to całkiem nowa forma tworzenia, promocji, prezentacji i sprzedaży sztuki, to widowisko o zasadach nowatorskich na skalę światową.

Zobacz więcej prezentacji tego działu