Historia Wydarzenia Program - Dajmy im szansę

Firma "SIWIEC-ART" jest współtwórcą artystycznego kształtu cyklu „DAJMY IM SZANSĘ”

Jej pierwsza edycja miała miejsce w maju 1999 roku. Połączono w niej aukcję obrazów z koncertem. Artyści mieli możliwość wspólnych działań, kupujący satysfakcję z nabytych dzieł sztuki, odbiorcy zaś niezapomniane wrażenia. Dzięki aukcjom "Dajmy im szansę" dzieci z biednych rodzin, rodzin patologicznych i domów dziecka wyjeżdżają co roku na kolonie letnie.

W poszczególnych edycjach "Dajmy im szansę" jesteśmy uczestnikami wielowymiarowego multimedialnego spektaklu, gdzie świadome łączenie oraz wzajemne równoważne przenikanie się różnych dziedzin sztuki prowadzi do powstania nowej wartości artystycznej.

Ta forma nosi nazwę COLLART.

"Dajmy im szansę" odbywa się cyklicznie raz w roku w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie a głównym organizatorem jest Fundacja "Pro Bono".

Firma "SIWIEC-ART" jest współorganizatorem odpowiedzialnym za sztuki plastyczne i wzajemne połączenia prezentowanych sztuk różnych a przede wszystkim za formę artystyczną nazwaną COLLARTEM.