Doktor Marek Sas Lipecki

Jestem aktywnym emerytem, kocham życie. Jako lekarz z dużym doświadczeniem pracuję codziennie.

W portalu www.siwiecart.pl i na swojej stronie multimedialnej www.lipecki.siwiecart.pl będę zapoznawał państwa z osiągnięciami medycyny światowej. Możliwościami postępowania, ratowania i przedłużania życia ludzkiego, gdzie konwencjonalna medycyna przekazała już wiadomość "My już nic więcej nie możemy zrobić"

Jak dla każdego lekarza, łagodzenie cierpienia i przedłużanie życia, jest moim podstawowym obowiązkiem, natomiast punktem docelowym mojego działania jest zlikwidowanie przyczyn choroby, a nie jej objawy.

Dyplom lekarza medycyny otrzymałem w 1965 roku.
Po 16-tu latach pracy w szpitalach ( na onkologii w Szwecji, w Królewskiej Klinice Onkologicznej ) otworzyłem w 1982 roku prywatną praktykę w Geteborgu. Praktykuje tzw. medycynę funkcjonalną. Medycyna funkcjonalna - dąży do przywrócenia organizmowi stanu równowagi. Oznacza to, ze moje zabiegi likwidują przeszkody hamujące zdolność organizmu do samoleczenia. Innymi słowy: ja pomagam organizmowi pacjenta rozpocząć nowy proces - procesu biologicznej odnowy.

Diagnostyka i terapia obejmuje przede wszystkim:
---Stres i zmęczenie
---Bóle mięśniowe i skurcze naczyń krwionośnych
---Nowotwory - Guzy piersi i nowotwory prostaty
---Stany chorobowe chroniczne (np. cukrzyca, chroniczne choroby żołądka i serca).

Aby opisać w krótkich słowach moja działalność powinienem powiedzieć, ze najczęściej opiekuje się pacjentami, którym konwencjonalna medycyna przekazała wiadomość: "My już nic więcej nie możemy zrobić".

Skontaktować się ze mną można poprzez e-pocztę.
Dodam jeszcze dla porządku, że posiadam wszelkie prawa do wykonywania zawodu lekarza na terenie Królestwa Szwedzkiego.

Akupunkturzysta: osoba stosująca akupunkturę
Doktor: (m.in.) osoba z lekarskim dyplomem.
Onkolog: specjalista chorób nowotworowych

Szkic portretu onkologa*
Mimo wysokich dawek leków cytostatycznych ( trucizny komórkowe ) i mimo zabiegów operacyjnych, ojczym Marka Sasa Lipeckiego zmarł na raka. Śmierć ojczyma zrodziła pasje i silna wolę dążenia do zrozumienia i rozwiązania zagadki nowotworów.
Został onkologiem.
Studia medyczne ukończył i dyplom lekarski otrzymał w Warszawie, w 1965 roku. Los sprawił, że tuż po ostatnim egzaminie spotkał Szwedkę, studentkę medycyny. Został zaproszony do Szwecji i tu rozpoczął swoja karierę zawodowa. Najpierw w Lund w charakterze młodszego lekarza i pracownika naukowego, potem w Göteborgu, w szpitalu Sahlgrenska w roli starszego lekarza (ordynatora, lekarza naczelnego). Zarówno w Lund jak i w Göteborgu jego miejscem pracy były Kliniki Jubileuszowe Króla Gustava V (onkologiczne).

Nowe drogi - nowe sposoby leczenia
W latach 70-tych postawił na radioterapię. A jednocześnie szukał nowych możliwości. W Londynie (dokąd udawał się często po wiedzę) stwierdzono, iż odpowiednie leczenie cząsteczkami antagonistycznymi do hormonów jest w pewnych przypadkach równie skuteczne, jak zabiegi chirurgiczne.
[Cząsteczki antagonistyczne do hormonów maja zdolność hamowania rozwoju nowotworów. Kuracja "anty- hormonalna" powoduje, ze nowotwór piersi czy prostaty nie tylko potrafi przestać rosnąć, on potrafi "zwiędnąć", skurczyć się i nawet całkowicie zniknąć.]
I tak promieniolecznictwo i kuracje "anty-hormonalne" stały się dla doktora Lipeckiego dwoma podstawowymi i łagodnymi metodami, którymi dysponował lecząc np. raka piersi. Był to niewątpliwy krok naprzód, a przede wszystkim była to nowa "rzeczywistość" dla kobiet z rakiem piersi.

Spotkanie z chińską medycyną.
To pierwsze spotkanie miało miejsce w 1980 roku. W ciągu następnego roku spotykał wielokrotnie chińskich i nie tylko chińskich lekarzy którzy interesowali się akupunkturą i tradycyjną chińską medycyną. Miał możliwość osobiście być świadkiem zabiegów, które często natychmiast dawały znakomite rezultaty. Dodajmy, ze w tym czasie (tzn. na początku lat 80-tych), alternatywna medycyna wciąż jeszcze była - w tzw. zachodnim świecie - traktowana bardzo sceptycznie. Dziś jest inaczej. Akupunktura jest przyjętym i praktykowanym zabiegiem w wielu krajach, m.in. w Szwecji, i m.in. przez onkologa Marka Sasa Lipeckiego.

Chelatacja - oczyszczanie organizmu.
Po 16-tu latach pracy w szpitalach otworzył własna praktykę lekarską. Od Jana Bratta (starszego wiekiem lekarza w Göteborgu), nauczył się zabiegu, który skutecznie niweluje bóle mięśni. W tym okresie nauczył się tez stosowania prostych aminokwasów będących efektywnym środkiem wiążącym tzw. metale ciężkie (metale ciężkie usadawiają się w tkankach i komórkach, i zatruwają cały organizm). Z pomocą tych właśnie, w zasadzie prostych środków, jest możliwa chelatacja - oczyszczenie organizmu z metalicznych trucizn.
Lata 1990-te to nowy okres w życiu zawodowym doktora Lipeckiego - chelatacja. Poprzez oczyszczenie organizmu, jego tkanek i narządów, chelatacja powoduje, ze całkowicie, lub co najmniej w znacznym stopniu, przywrócone zostają normalne, biologiczne funkcje organizmu. Dlatego tez w tym przypadku mówi się często o medycynie funkcjonalnej.

Proces biologicznej odnowy.
Zabiegi stosowane przez doktora Lipeckiego eliminują przeszkody, które uniemożliwiają organizmowi proces samoleczenia. Mówiąc inaczej - doktor Lipecki pomaga organizmowi zainicjować biologiczna odnowę. Aby organizm mógł być całkowicie zdrowy musi on m.in. być całkowicie wolny od trucizn (m.in. metali ciężkich), a także musi być bogato dotleniany, bowiem kiedy tlenu jest za mało w organizmie, jego miejsce wypełnione zostaje przez azot, a ten nie tylko zdusza czynności życiowe pojedynczych komórek - nadwyżka azotu powoduje, ze cały organizm doznaje zapaści.
W prywatnej praktyce lekarskiej doktora Lipeckiego diagnostyka i terapia obejmuje: stres i zmęczenie, ból mięśni i skurcz naczyń krwionośnych, raka piersi i nowotwór prostaty, zwapnienie tętnic oraz inne stany chorobowe z kategorii chronicznych np. cukrzyca, chroniczny katar żołądka, chroniczne zapalenie mięśnia sercowego (stany chorobowe, które szkolna medycyna traktuje jako nie nadające się do wyleczenia). Wszystkie stosowane w tej prywatnej praktyce lekarskiej zabiegi, są proste i dla pacjentów bezpieczne, ale niemniej skuteczne.

Tage L. z Vara - Środkowa Szwecja.
Do grona pacjentów doktora Lipeckiego należy m.in. 73-letni Tage L. z Vary. W początku lat 80-tych lekarze stwierdzili u niego zatrucie rtęcią z powodu bardzo wielu amalgamatowych plomb. Po usunięciu amalgamatu, Tage w dalszym ciągu cierpiał, m.in. z powodu braku czucia w nogach. Tage opowiada: "Lekarze ofiarowywali mi recepty i termin ponownej wizyty, co oczywiście nie dawało żadnej poprawy. I tak upłynęło sześć lat poruszania się na laskach. Aż do wizyty w gabinecie doktora Lipeckiego. Tu stosuje się zabieg chelatacji. Jest to tak zwany zabieg alternatywny ale on daje pozytywne rezultaty".

Akupunktura
Prastara metoda leczenia stosowana w chińskiej medycynie. Polega ona na nakłuwaniu skóry pacjenta w ścisłe określonych punktach tzw. merydianach. Akupunktura jest m.in. używana do znieczulania na czas zabiegów chirurgicznych.

Aminokwasy
Związki organiczne, dla których charakterystyczna cecha jest obecność w cząsteczce co najmniej jednej grupy aminowej NH2 (podstawowy element białek). Jednym z tych związków organicznych jest EDTA. Posiada on zdolność wyłapywania, wiązania i wypłukiwania szeregu metali ciężkich - przede wszystkim ołowiu, kadmu, rtęci, a także aluminium, wielu pierwiastków śladowych oraz wapna. Po oczyszczeniu organizmu, komórki maja szanse efektywniejszego działania; oczyszczenie płynów organicznych wpływa na normalizacje napięć (metale i wapno wywołują napięcia i bóle).
Tradycyjnie EDTA używano przeciwko silnym zatruciom ołowiowym, ale nie wiedziano dawniej, ze równie skutecznie działa przy zwapnieniach (miażdżyca tętnic).
Zdolność wiązania wapna jest bardzo istotna przy leczeniu zwapnienia tętnic. Kiedy wapno zostaje wypłukane i wytransportowane, naczynia krwionośne nabierają znowu elastyczności i przestają być przeszkoda w cyrkulacji krwi - krew może swobodnie przepływać i wypełniać swoja funkcję w organizmie - dostarczać tlen i substancje odżywcze do wszystkich zakątków ciała. Ryzyko zawału maleje gwałtownie.

Chelatacja
Chelatacja infuzje stosuje się przede wszystkim do pacjentów z problemami sercowymi i naczyniowymi, tzn. do osób które znajdują się w strefie ryzyka, że przewężenia naczyń krwionośnych prowadzić mogą do zawału. Chelatacje dokonuje się poprzez kroplówkę - organizmowi dostarczony zostaje płyn. Zabieg trwa około 3 godzin, jest bezbolesny i zupełnie bezpieczny. Po zabiegu pacjent może natychmiast udać się do domu.

Chroniczne
Przewlekłe, długotrwale choroby o specyficznych cechach różniących je od stanów ostrych. Przykładem choroby chronicznej jest m.in. cukrzyca. Również chroniczny objaw zmęczeniowy należy do tej grupy chorób - przede wszystkim występuje u kobiet w wieku 35-45 lat, objawami są stale lub regularnie powracające zmęczenie, stała podwyższona temperatura, bóle gardła i głowy, obolałe gruczoły limfatyczne i osłabione mięśnie.

"Wprowadzenie" Funkcjonalna medycyna
Funkcjonalna medycyna interesuje się nie tyle występowaniem choroby, co stanami leżącymi miedzy wzrastającym zaburzeniem czynności, a optymalnym stanem zdrowia. Poprzez ocenę fizjologicznych i kognitywnych funkcji pacjenta, funkcjonalna medycyna dąży do optymalizacji tych funkcji poprzez wywołanie biologicznej odnowy. Inaczej mówiąc funkcjonalna medycyna sprawia ze organizm wraca do stanu równowagi i rozpoczyna procesy samoleczenia.

Hormony
Cząsteczki które za pośrednictwem krwi rozsyłane są z komórek endokrynalnych do różnych organów ciała i regulują ich funkcjonowanie. Hormony wchodzą w skład układu endokrynalnego, który wspólnie z centralnym układem nerwowym reguluje podstawowe procesy życiowe jak np. przemianę materii i rozmnażanie. Cząsteczki antagonistyczne do hormonów stosuje się m.in. w leczeniu raka piersi, nowotworu prostaty.

Miażdżyca tętnic
Grupa stanów chorobowych, rodzaj zwapnienia tętnic, charakteryzuje się tym, ze wewnętrzne ścianki tętnic grubieją, ich powierzchnia staje się nierówna, naczynia staja się ciaśniejsze i tracą swa elastyczność. Aktualnie uważa się, ze wolne rodniki są głównym powodem miażdżycy tętnic i zawału serca.

Stres
Stan m.in. wywołany napięciami, sytuacjami znamionującymi się brakiem czasu, często związanymi z wysokim tempem pracy (z naciskiem na wywołany duchowy i cielesny stan napięcia - stan stresowy).


"Wprowadzenie" Wolne rodniki
Wolne rodniki są to niestabilne atomy lub grupy atomów z jednym lub wieloma niesparowanymi (wolnymi) elektronami na zewnętrznej powłoce elektronowej. Ponieważ występują one licznie w obecności metali ciężkich, wyprowadzenie tych metali z organizmu jest bardzo ważne.
CDN.
Kontakt ze mną to e-mail marek-lipecki@o2.pl

Lekarz medycyny Marek Sas Lipecki
specjalista - onkolog
znawca tradycyjnej medycyny chińskiej